Monthly Archives: september 2019

Respecteier dien taal…..33

Respecteier dien taal……..(nr. 33; sept.2019)

Een nogal “springerige”  – r –.

Het is zomeravond: een lange warme avond op een terrasje met een drankje…heerlijk ontspannen. Om je heen het rustige geroezemoes van mensen die ook zitten te  genieten van dit heerlijk moment.

Een tik op mijn schouders haalt me snel uit mijn luie overpeinzingen. De vraag  zalige zomeravond? De aanleiding is een gesprek in het Sittards achter me waarin iemand het woord “driede” gebruikte. Dat moest natuurlijk zijn “derde”! of niet soms? Welles/nietes!! U kent dat ongetwijfeld wel…

Hoe is nu eigenlijk de taalkundige situatie? We verdelen de getallen in (bepaalde) hoofdtelwoorden (2 – 3 – 12 – 27….) en rangtelwoorden (eerste – zevende – twintigste…).

 Hoe worden die laatste nu gevormd? De getallen 1 tot en met 19 worden – met uitzondering van eerste – achtste – ) gevormd door het basiswoord + de uitgang –de. Dus: twee+de; drie+de; vier+de; zeventien+de. Vanaf 20 worden de rangtelwoorden gevormd door het basiswoord + de uitgang –ste.                  Maar er is iets vreemds aan de hand: naast drie-de heeft zich ook der-de gevormd. Dat laatste nu is in de Standaardtaal als norm opgenomen. In dialecten daarentegen hoort men nog vaak de originele vorm: drie-de. Dus: driede en derde kunnen uitstekend naast elkaar voorkomen

Maar wat is er in feite gebeurd? We zien dat de –r- verspringt, van plaats verandert: van vóór de klinker naar achter de klinker (en omgekeerd): dRiede > deRde. Typisch Sittards? Nou nee, het is een algemeen bekend verschijnsel: de verspringing van de –r- rond een klinker. Officieel wordt dat r – metathesis genoemd.

We geven wat voorbeelden: eerst Nederlands – Limburgs en vervolgens Nederlands – andere talen.

U ziet, het zijn slechts enkele voorbeelden. Wellicht heeft het een ander uw interesse gewekt en gaat u zelf op zoek. Wie weet wat u nog ontdekt….

Maar een vraag: als u nog duidelijke voorbeelden gevonden heeft, geef die dan a.u.b. even door: fag.walraven@ziggo.nl.

Alvast mijn dank!!

F.W. (Sittard, 24 sept. 2019)

Bron : Sittard-geleen.nieuws.nl

CURSUS TAAL EN CULTUUR VAN ZITTERT

Ouch dit jaor organiseiert de Willy Dols Stichting eine cursus wo-in Zittert mit zien taal en cultuur centraal sjtaon.

Mer ’t is veur ’t eesj dat ‘r begónne wurt mit 2 types van cursusse, nl. eine basiscursus en eine vervolgcursus.

  1. De basiscursus

In deze cursus leert me ómgaon mit de sjriefwies (de sjpelling). Mer neit allein dat óngerdeil natuurlik! Dao kómme vanzelfsjpraekend ouch zakes aan de orde die te make höbbe mit ’t Zittesj en zien sjtructuur: wie zit die taal eigelik inein? Wie is bv. de relatie tösje ós dialek en ’t Nederlands?

Vanzelfsjpraekend waere d’r ouch tekste in ós dialek gelaeze: gedichte, proza en zakelike tekste.

Eine alleraardigste basis voor deze cursus – mer zeker gein veurwaarde! – is de Sjtoumcursus van ’t Zittesj dae Veldeke Zitterd organiseiert.

  1. De vervolgcursus

Wie de naam al zaet, is deze cursus ’n vervolg op de basiscursus. Haet me dae gevolg óf haet me los daovan voldoende basiskènnis, dan kènt me aan deze cursus deilnumme.

Natuurlik wurt d’r deiper ingegange op de Zittesje klankwètte en sjtructuur van ós taal. Daonaeve make veer ouch in grote liene kènnis mit de óntwikkeling van vruiger pès noe toe.

En vanzelfsjpraekend laeze veer (lestiger) tekste en oefene veer taeves ós henjigheid in ’t sjrieve van tekste.

Gegaeves van dees 2 cursusse

  1. Daag: dónderdigaovend (7 aovende in totaal)
  2. Plaatsj: Trevianum (ingank Haviksjtraot);
  3. Lèsse: van 19.30 oer pès 21.30 oer, mit ein pous
  4. Data: 3 okt.-10 okt.-24 okt.-31 okt.-7 nov.-14 nov.- 21 nov. (aafsjloeting).
  5. Köste: € 40,- (inclusief lèsmateriaal);
  6. Betaling: sjtorting op raekeningnr. NL95RABO 0107 3030 43 óf kóntant oppe eesjte cursusaovend;
  7. Mee infomatie via 046-451 72 03 
  8. Aanmelje:  info@willydolsstichting.nl óf penningmeester@willydolsstichting.nl

Rabo ClubSupport Campagne

Ook dit jaar start de Rabobank weer een campagne om het verenigings-leven in onze regio te ondersteunen.

Lees het artikel »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: