Archief

Bijna 100 jarige bundel met daarin Sittardse woorden, uitdrukkingen en gezegden.

Op 18 maart 2022 vond om 17.00 uur de boekpresentatie van Sittardse spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden en benamingen verzameld door L. van der Heijden en Bertholet plaats bij boekhandel Krings in Sittard. De verzameling door van der Heijden stamt uit de jaren 20 en dit boekje is een herdruk van het toenmalige typoscript. Tijdens deze feestelijke gelegenheid werd het werk ingeleid door Jos Engelen van Vereniging Sittards Verleden en door onze eigen Frans Walraven. Vervolgens werd ”t buikske’ uitgereikt aan Deken Merkx en Wethouder van Cultuur, Andries Houthakkers. Het originele werk is in bewaring gegeven aan erfgoedcentrum de Domijnen. De uitgave is tot stand gekomen door Werkgroep Zitterd, een samenwerking tussen Vereniging Sittards Verleden, Veldeke Sittard en Willy Dols stichting.

Heruitgave van bijna honderd jaar oude bundel over het Sittards dialect blijkt erg populair.
Er zijn nog enkele exemplaren te koop (€ 14,00 per stuk) bij boekhandel Krings in Sittard.
Mocht het werk uitverkocht raken dan volgt er mogelijk een snelle herdruk.

Ein uniek Zittesj Buikske

Onderstaand nooit uitgegeven getypte boekje werd in juni jl. ontdekt. Het is zo uniek dat een werkgroep bestaande uit Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken en Frans Walraven gemeend heeft hiervan een heruitgave te doen verschijnen. Deze zal in een beperkte oplage in de loop van 2022 worden uitgegeven.
Op basis van tal van aanduidingen menen wij dit typoscript, de basis van Sittardse woordenboeken, te mogen dateren tussen 1920 en 1924.
Als u in aanmerking wil komen voor een exemplaar kunt u voor-intekenen op de voorlopige intekenlijst, waarbij u zich nog tot niets verplicht en ook nog niets betaalt. Op basis van de voorlopige intekenlijsten wordt de oplage bepaald en een uiterst schappelijke richtprijs mogelijk geacht, namelijk tussen de €8,- en €13,-.

U kunt uw belangstelling doormailen aan voorzitter@willydolsstichting.nl. 
Als u uw naam en adresgegevens hierbij vermeldt, kunnen we u op de hoogte houden van de vorderingen. U ontvangt dan ook te zijner tijd meer informatie over de definitieve inschrijving, betaling en distributie.

Sittard, december 2021

SITTARDSE SPREEKWOORDEN UITDRUKKINGEN, GEZEGDEN
en BENAMINGEN. Verzameld door L. van der Heijden

Inhoud
I.Het geloofswezen
II.Den mensch, vanaf de wieg tot in het graf, geboorte, jeugd, verkeering, huwelijk, huishouden, familiebetrekkingen, ziekte, sterven. en begraven
III.Het menschelijk lichaam, en zijne eigenschappen en hoedanigheden
IV.De geestelijke eigenschappen en hoedanigheden van den mensch
V.Eten en drinken, spijs en drank
VI.De kleeding
VII.Geld en goed, maatschappelijken stand, handel en nijverheid
VIII.Spel en vermaak
IX.Geluk en leed, voor- en tegenspoed
X.Dieren
XI.Akker- en tuinbedrijf
XII.Het weer en jaargetijde
XIII.Varia
Aanteekeningen

Werkgroep typoscript v.d. Heijden:
Piet Deeder, Jos Engelen, Peter Hilkens, Phil Schaeken, Frans Walraven.

06-12-2021

Asor de leeuw

Ter informatie

In dit boek wordt voor het eerst een serieus onderzoek gedaan naar de bizarre gebeurtenis op Sint-Rosazondag in 1938. Op die dag is namelijk een leeuw uit een kermiscircus tijdens de Hoogmis de overvolle kerk binnengedrongen! Gelukkig zonder ernstige gevolgen. Maar dit lokale gebeuren werd binnen de kortste keren wereldnieuws met hoe langer hoe meer dramatische aspecten.
Het verhaal is in het Sittardse nog altijd algemeen bekend. De auteur gaat nu na al die jaren na wat er werkelijk gebeurd is. Wie was er allemaal bij betrokken? Hoe was de situatie toentertijd? Wat kunnen tijdgetuigen zich nog herinneren?
Al met al een ware ontdekkingstocht met verrassende en onbekende gegevens. Een werkelijk unieke uitgave over een even uniek gebeuren, verlucht met veel originele foto’s.
Op vrijdag, 27 augustus zal tijdens de officiële opening van de Sint-Rosafeesten aandacht aan het boek geschonken worden en ontvangt de wethouder van cultuur een exemplaar.
Op zaterdag, 28 augustus wordt het boek bij boekhandel Krings gepresenteerd. Deken R. Merkx ontvangt dan ook een exemplaar. Deze bijeenkomst begint om 2 uur ’s middags.

F.Walraven

Rabo ClubSupport Campagne

Ook dit jaar start de Rabobank weer een campagne om het verenigings-leven in onze regio te ondersteunen.

Lees het artikel »

“Wits te waat ‘r zaet” lichtvoetig hulpmiddel Sittards dialect

Lees het artikel »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: