CURSUS TAAL EN CULTUUR VAN ZITTERT

Ouch dit jaor organiseiert de Willy Dols Stichting eine cursus wo-in Zittert mit zien taal en cultuur centraal sjtaon.

Mer ’t is veur ’t eesj dat ‘r begónne wurt mit 2 types van cursusse, nl. eine basiscursus en eine vervolgcursus.

  1. De basiscursus

In deze cursus leert me ómgaon mit de sjriefwies (de sjpelling). Mer neit allein dat óngerdeil natuurlik! Dao kómme vanzelfsjpraekend ouch zakes aan de orde die te make höbbe mit ’t Zittesj en zien sjtructuur: wie zit die taal eigelik inein? Wie is bv. de relatie tösje ós dialek en ’t Nederlands?

Vanzelfsjpraekend waere d’r ouch tekste in ós dialek gelaeze: gedichte, proza en zakelike tekste.

Eine alleraardigste basis voor deze cursus – mer zeker gein veurwaarde! – is de Sjtoumcursus van ’t Zittesj dae Veldeke Zitterd organiseiert.

  1. De vervolgcursus

Wie de naam al zaet, is deze cursus ’n vervolg op de basiscursus. Haet me dae gevolg óf haet me los daovan voldoende basiskènnis, dan kènt me aan deze cursus deilnumme.

Natuurlik wurt d’r deiper ingegange op de Zittesje klankwètte en sjtructuur van ós taal. Daonaeve make veer ouch in grote liene kènnis mit de óntwikkeling van vruiger pès noe toe.

En vanzelfsjpraekend laeze veer (lestiger) tekste en oefene veer taeves ós henjigheid in ’t sjrieve van tekste.

Gegaeves van dees 2 cursusse

  1. Daag: dónderdigaovend (7 aovende in totaal)
  2. Plaatsj: Trevianum (ingank Haviksjtraot);
  3. Lèsse: van 19.30 oer pès 21.30 oer, mit ein pous
  4. Data: 3 okt.-10 okt.-24 okt.-31 okt.-7 nov.-14 nov.- 21 nov. (aafsjloeting).
  5. Köste: € 40,- (inclusief lèsmateriaal);
  6. Betaling: sjtorting op raekeningnr. NL95RABO 0107 3030 43 óf kóntant oppe eesjte cursusaovend;
  7. Mee infomatie via 046-451 72 03 
  8. Aanmelje:  info@willydolsstichting.nl óf penningmeester@willydolsstichting.nl

Lees ook:
SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: