Limburgs vandaag

In de Nederlandse provincie Limburg spreken nog ongeveer 750.000 van de 1,1 miljoen mensen regelmatig hun eigen dialect. Het Limburgs wordt gebruikt door alle lagen van de bevolking, op de meest uiteenlopende plaatsen en voor de meest uiteenlopende doelen. Op straat en in het café, in het theater en in het politieke debat, in bedrijven en in de zorg, op het gemeentehuis en op de lokale radio en televisie. Daarnaast wordt er in het Limburgs geschreven. In diverse media en publicaties, in literaire vorm en in de prive-correspondentie, zowel op papier als digitaal. Voor zowel Geleen als Sittards de situatie in dezen identiek.

In Sittard-Geleen is het dialect nog steeds een belangrijke factor in het maatschappelijke en sociale verkeer. En ook in het culturele leven speelt het dialect een belangrijke rol. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de lange traditie die er in Sittard en Grevenbicht bestaat rond dialectrevues.

Het hoge niveau en enorme succes daarvan hebben ongetwijfeld te maken met het feit dat bekende namen als Toon Hermans, Chel Savelkoul en Nico Jessen daaraan hebben meegewerkt. Ook Oud-Geleen, Lindenheuvel en Holtum kennen een traditie van dialectrevues, zij het niet zo’n lange en prominente als de Sittardse.

Lesmethodes

Lesmethodes

Lesmethodes
Binnen het lesmateriaal voor het basisonderwijs, Dien eige taal, dat door de provinciale streektaalfunctionaris werd ontwikkeld, zijn voor zowel het dialect van Sittard als voor het dialect van Geleen specifieke lesboekjes beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs, daarvoor is de lesmethode Wiejer in dien taal voor het dialect van Sittard en voor het Geleens verkrijgbaar. Beide lesmethodes zijn door de onderwijsinstellingen gratis te bestellen op het volgende e-mailadres: streektaal@hklimburg.nl

De lokale Veldeke-kringen organiseren regelmatig allerlei activiteiten.

Meer informatie daarover is te verkrijgen bij het algemeen secretariaat van de Vereniging Veldeke, telefoon 0475-399299 of e-mail: kcaris@hklimburg.n

Een bijzondere plaats neemt de Willy Dols Stichting in. Zij richt zich geheel op het taalkundig aspect en bestudeert het Sittards als een eigentijds en volwaardig taalsysteem, geheel in de geest van het Europees Handvest voor streektalen en talen van minderheden (Straatsburg 1992). Naast onderzoek verzorgt zij ook cursussen (Taal en Tekst) over het Sittards taaleigen en spelling. Bovendien geeft zij adviezen op taalkundig terrein.
Informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat: secretaris@willydolsstichting.nl

Lees verder »

SJRIEFWIEZER
Wilt geer gaer goud Zittesj sjrieve, numt dan
kóntak op mit De Willy Dols Stichting, die
hulp uch mit alle plezeier op waeg.

Gaot nao De Sjriefwiezer es ‘t goud Zittesj mót zeen. De Willy Dols Stichting hulp uch gratis op waeg nao ‘n modern Zittesje sjriefwies.

De Sjriefwiezer!
Es ‘t óm de richtige Zittesje sjpelling geit!
De Willy Dols Stichting
Es ‘t óm taal en teks in ‘t Zittesj geit.......

En womit zouwe veer uch kènne helpe ?
Dènk èns aan 'n teks van :
'n trouwkaart
'n gebäörtekaertje
'n gedachtenisprèntje (dodeprèntje)
'n program(-ma) buikske
'ne breif
'n gedich/ 'n leidje
'n verhaol

Höbt geer vraoge euver 't ein of anger, num dan gerös kóntak mit ós op via de e-mail of bel (046) 4517203
Steuntje
Hulp neudig bie 't sjrieve van 'n songtekst, gedich of sms'je in 't Limburgs? Dees basistips kènt me toepasse op de meiste Limburgse dialekte.

Download hie 't Steuntje es PDF »
Deze website is mede gefinancierd door: